Otwórz drzwi

Kiedyś będąc w domu usłyszałam domofon, jak zwykle powiedziałam „słucham”, i usłyszałam dziecięce burknięcie „otwórz drzwi”, mocno zdziwiona powiedziałam jeszcze raz z lekką irytacją ” słucham?”, no to usłyszałam powtórne zniecierpliwione „otwórz drzwi”. Nabrałam powietrza i spokojnie dziecku odpowiedziałam ” za chwilę ci otworzę, ale następnym razem jak usłyszę „otwórz drzwi” to ci nie otworzę , jeśli o to nie poprosisz. Czy wiesz jak powinieneś powiedzieć dzwoniąc, usłyszałam „nie”, to ja mu na to ok. poproś mówiąc tylko „proszę otworzyć drzwi, Arek z pod 3 ” i wtedy każdy ci otworzy, nie tylko ja. Piszę dzisiaj o tym, bo po usłyszeniu magicznego słowa „proszę….” przez chłopca, słyszę przy domofonie jak jakaś kobieta chwali chłopca, że taki grzeczny, tak ładnie zawsze prosi o otwarcie drzwi (a swoją drogą to nie wiem dlaczego chłopiec nie ma swojego klucza do drzwi, bo ma tak około 10 lat, i myślę, że doskonale poradziłby sobie z tym ).Nowi lokatorzy, nic o nich nie wiem, pewnie są jakieś powody. Tak sobie myślę, że dzieci nie umieją się zachować, bo po prostu nikt ich tego nie nauczył, więc do kogo mamy pretensję, że dzieci i młodzież nie znają zasad dobrego wychowania.

Sukces w życiu

Witam po długiej przerwie i wszystkim życzę WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM ROKU 2015.
Sukces w życiu.
Zbliża się koniec pierwszego semestru, niektórzy rodzice będą rozczarowani brakiem samych piątek, czy szóstek w szkole u swoich pociech. Nie przejmujcie się drodzy rodzice wielu sławnych ludzi miało duże problemy w szkole, a mimo to osiągnęli sukces . Do takich najbardziej znanych należeli: Albert Einstein – miał problemy z nauką czytania i mówienia, Thomas Edison – był bardzo dociekliwy, irytował tym nauczycieli, był nawet najgorszym uczniem w klasie. Uczęszczał do wielu szkół, ale najbardziej sam lubił się uczyć i pogłębiać swoją wiedzę, Eminem – amerykański raper, wychowywany w ubóstwie zupełnie nie radził sobie w szkole, miał słabe oceny, wagarował, powtarzał dwa razy dziewiąta klasę, a kiedy miał 17 lat został wyrzucony ze szkoły, a mimo to zdobył światowa sławę.Także nawet jeśli nasi milusińscy nie będą mieć tych ocen wymarzonych przez nas rodziców, nic się nie stanie, trzeba dostrzec tylko to „coś” co jest wyjątkowe w naszym dziecku i wierzyć, że odniesie sukces w życiu, cokolwiek to znaczy, bo przez każdego jest inaczej rozumiany.

Przerwa świąteczna

Wreszcie przerwa świąteczna dla uczniów, a nie dla nauczycieli. Zdaję sobie sprawę, że tak jak każdy , nauczyciele chcą mieć wolne przed świętami, ale co my mamy zrobić w tym czasie z naszymi dziećmi, zwłaszcza z tymi młodszymi. Może nareszcie nie będę musiała prosić znajomych, sąsiadów o opiekę nad dzieckiem, a do przyjemności, to nie należy, bo w tym przedświątecznym czasie wszyscy są dość zajęci. Dyrektor w szkole jak dobrze zorganizuje pracę nauczycieli, to wystarczy, że kilku nauczycieli będzie w szkole z dziećmi. Potem nauczyciele mogą się wymienić. Rodzice z takiego rozwiązania na pewno będą zadowoleni. W przedszkolach też pracują nauczyciele i mają urlop tylko w wakacje. Cieszę się, że wreszcie ktoś wyżej poruszył ten problem.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

Post ten piszę w odpowiedzi na pytania rodziców jak wygląda pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole. Temat jest bardzo szeroki, więc tutaj dam tylko mały zarys tego , z jakiej formy pomocy uczeń może bezpłatnie skorzystać w przedszkolu i szkole.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych
możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z zaburzeń komunikacji językowej;
7) z choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, szkole i placówce rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
Taka pomoc może być udzielona między innymi z inicjatywy: ucznia i rodziców ucznia.

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
1) klas terapeutycznych;
2) zajęć rozwijających uzdolnienia;
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej – w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;
6) warsztatów;
7) porad i konsultacji.
2. W przedszkolu i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć
o charakterze terapeutycznym;
3) porad i konsultacji.
Każdy rodzic może zwrócić się o zorganizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla swojego dziecka do dyrektora szkoły, który ma obowiązek zapewnić taką pomoc każdemu potrzebującemu dziecku, oczywiście bezpłatnie.
Zrobiłam tylko mały zarys tego, z jakiej pomocy mogą uczniowie w szkole skorzystać. Zainteresowanych odsyłam do ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach